Mere vand fra skove

Mere vand fra skove
24-06-2015

I projektet ”Mere vand fra skove” opstilles en forbedret beregningsmodel for ændringerne af grundvandsstand og vandløbs vandføring, når arealanvendelsen ændres fra nåleskov til løvskov.

Projektet viser, at et skifte fra nåle- til løvskov kan give op til 1.000 m3 mere grundvand per hektar årligt og en øget minimumsvandføring. Det estimeres, at et skifte fra nåleskov til løvskov på Sjælland og Lolland-Falster vil give en øget vandmængde til grundvand eller vandføring, som svarer til Københavns vandforbrug. Modellen viser også, at der er en negativ effekt på grundvandsdannelse og minimumsvandføringen ved skovrejsning med løvtræ i forhold til fortsat landbrugsdrift. 

Læs publikation