undefined
26-06-2015

Projektet har undersøgt om en teknologi baseret på filtrering gennem et jern-oxid granulat kan udvikles til at imødekomme krav om vidtgående, robust og omkostningseffektiv fjernelse af fosfor fra partikelfrit renset spildevand (f.eks. MBR afløbsvand), med henblik på genbrug til formål som opretholdelse af vandbalance i følsom ferskvandsrecipient, rekreativt brug i bymiljøer og i industrielle systemer.

Download pdf