Iværksættervirksomheder indenfor vandsektoren

27-05-2015

Projektet har analyseret iværksættervirksomheder, som indgår i Brøndum & Fliess´ cleantechdatabase. I rapporten fokuseres i særlig grad på iværksættervirksomheder inden for vand og spildevand, samtidig med at der knyttes an til benchmark med øvrige cleantechvirksomheder og øvrige virksomheder på vandområdet.

Download pdf