Sammen om drikkevandet – også efter 2015

13-05-2015

Publikationen ”På skuldrene af 15 års grundvandskortlægning - resultaterne og fremtiden for grundvandskortlægningen efter 2015” ridser de resultater op, som den landsdækkende kortlægning af områder med særlige drikkevandsinteresser har skabt, og den fortæller om de initiativer, som nu sættes i gang med ændringen af lov om vandforsyning. Det indebærer bl.a. nedsættelsen af en koordinationsgruppe, som skal styrke samarbejdet om vores fælles drikkevand, og arbejdet med at udlægge boringsnære beskyttelsesområder. Publikationen fortæller også om den fremtidige organisering af statens grundvandskortlægning, som samles i Aalborg i 2016.

Download pdf