Partnerskab om anvendelse af sekundavand

13-05-2015

Naturstyrelsen har gennemført partnerskabet for at identificere oplevede barrierer for at bruge mere sekundavand og komme med forslag til, hvordan disse barrierer kan overkommes. I forbindelse med projektet er der endvidere udarbejdet er regneark til brug for en overordnet beregning af økonomien for forskellige typer sekundavandsanlæg.

Bilag:

Excelark til beregning af økonomien 

Bilag 1: Workshop om anvendelse af sekundavand

Bilag 2: Konference om brug af sekundavand

Download pdf