Udvikling af decentrale systemer for sikker genanvendelse af renset spildevand i landdistrikter og forstæder til storbyer i Kina

08-06-2015

I projektet udvikles et rensningskoncept til vandgenbrug, som kobles til den biologiske renseproces. Den teknologi der udvikles og afprøves, består af en filtreringsløsning med tilkoblet UV. Udviklingen er blandt andet sket ud fra kriterier om simpel og let anvendelse samt miljøvenlighed i sin funktion. En forsøgsopstilling blev etableret i november 2011, hvor installationen blev vådtestet og igangsat.

Download pdf