TEXI 2- Demonstrationsprojekt vedrørende implementering af integreret vandrensning i våd tekstilindustri, 2010-2014

23-03-2015

Projektet har haft til formål at fungere som demonstrationsprojekt for etablering af et fuldskalaanlæg for integreret vandrensning ved brug af membranfiltrering. Projektet er gennemført hos Egetæpper i Gram. 

Læs publikation