Punktkilderapport 2014

03-12-2015

Naturstyrelsens enhed i Kronjylland er fagdatacenter for punktkilder. Fagdatacentret indsamler bl.a. alle punktkildedata fra det nationale overvågningsprogram NOVANA. Der er siden slutningen af firserne årligt blevet udarbejdet en rapport med resultater fra overvågningen af punktkilderne; renseanlæg, industri, regnbetingede udløb, spredt bebyggelse, ferskvandsdambrug og saltvandsbaseret fiskeopdræt. Dette er rapporteringen af resultaterne af punktkildeovervågningen i 2014.
Udgivet af Naturstyrelsen 2015. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk

Download pdf