Udvikling af modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer

undefined
26-11-2015

Projektet har med støtte fra MUDP udviklet og afprøvet forskellige teknologier til at producere betonrør med længere levetid i aggressive spildevandsmiljøer end traditionelt producerede og anvendte betonrør. Projektets resultater har skabt forventning om, at sådanne rør vil kunne produceres på eksisterende produktionsanlæg uden nævneværdig betydning for produktionsomkostningerne.

Læs publikation