undefined
24-09-2015

Projektets formål er at skabe grundlaget for etablering af en robust og kosteffektiv metode til vurdering af klorofulkoncentration i søer samt til overvågning af algeopblomstringer. 

Download pdf