Rapport Branchevandforbrug og -spildevand

undefined

Rapport Branchevandforbrug og -spildevand, april 2016

19-04-2016

Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen har fået udarbejdet en rapport om vandforbrug og spildevandsindhold for en række brancher. Projektet har via tilgængelig dansk viden indsamlet informationer og data om vandforbrug, spildevandsmængder og spildevandssammensætning for otte virksomhedsbrancher.

De fundne oplysninger og data er blevet vurderet og beskrevet i branchestandarder for hver virksomhedsbranche. Branchestandarderne indgår som bilag til rapporten og giver blandt andet oplysninger om hvilke indholdsstoffer, der kan forventes i spildevandet fra de potentielle særbidragspligtige branchevirksomheder. Disse oplysninger kan dermed indgå som baggrund i forbindelse med spildevandsforsyningsselskabernes fastsættelse af særbidrag.

Download pdf