undefined
18-01-2016

Rapporten beskriver projektet ” Det Ressourceeffektive vaskeri” under Miljø- og Fødevareministeriets tilskudsordning ”Program for Grøn Teknologi 2013”. Projektet havde til formål at minimere det samlede ressourceforbrug på et fjervaskeri, og der er udviklet renseteknologi til genbrug af spildevandet fra renseprocessen og besparelsespotentialet for vaskeriet er kortlagt.

Læs publikation