Klimasikring af kontorejendom

undefined
14-01-2016

Projektet har med støtte fra MUDP udviklet en udførlig tjekliste over kritiske punkter i et byggeri, hvor klimatilpasning bør integreres. Formålet med projektet er at følge et større kontorbyggeri i alle faser, fra planlægning til etablering og drift, i forhold til at tænke klimatilpasning ind i alle byggeriets faser

Læs publikation