undefined
15-07-2016

Naturstyrelsen overtog 1. oktober 2013 det åbne naturareal ved Flyvestation Værløse med tilhørende bygninger fra Forsvaret.

I 2004 besluttede man i forbindelse med forsvarsforliget, at Flyvestation Værløse skulle nedlægges og afhændes. Naturstyrelsen overtog 1. oktober 2013 det åbne naturareal med tilhørende bygninger fra Forsvaret. Centralt på arealet er den store åbne slette med den 3 km lange og 50 meter brede startbane. Arealet rummer endvidere en del arealer, der er overdrev. Området afgrænses mod vest af Bringe Mose, der ligeledes er naturbeskyttet.

Store dele af Naturstyrelsens område blev åbnet for offentlighedens adgang i efteråret 2012. Fra Forsvarets brug som flyvestation er der på arealet adskillige forurenede områder. Det medfører, at der er flere områder, der er hegnet fra og ikke offentligt tilgængelige.

Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

 

Download pdf