24-06-2016

Naturstyrelsen igangsatte i august 2015 et projekt om udvikling af performance-benchmarkingmodeller for den danske vandsektor, som PwC– med NIRAS som underleverandør – udførte.


Denne rapport er en arbejdsrapport til brug for udarbejdelse af endeligt benchmarkingsystem. Rapporten relaterer sig til det samlede projektforløb og opsummerer således det arbejde, som PwC og NIRAS har udført i perioden fra projektets begyndelse i august 2015 til projektets afslutning i april 2016.

Download pdf