undefined
17-05-2016

Projektet havde til formål at undersøge, hvorvidt en hævning af de øvre temperaturgrænser for ATES-drift er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarlig. I undersøgelsen blev der i en enkelt opvarmningsperiode på 112 dage injiceret grundvand på 30 °C i gennemsnit og med maksima på 35 °C, hvilket er 10 °C højere end de gældende regler. Grundvand blev analyseret for relevante mikrobiologiske og fysisk-kemiske parametre.

Download pdf