NOVANA – Det nationale program for overvågning af vandmiljø og natur 2016. Programbeskrivelse

undefined
13-05-2016

Rapporten beskriver strategi, indhold m.m. for de otte delprogrammer, som indgår i den nationale overvågning 2016.

Download pdf