undefined
24-05-2016

Formålet med projektet er at optimere en kommerciel klorelektrolyseteknologi, med henblik på minimering af indholdet af salt og klorat i de producerede kloropløsninger.

Download pdf