Aluminiumoxidcoatet sand – Udvikling og test af et jordforbedringsmiddel til nedsivningsløsninger

undefined
31-03-2016

Når regnbede og grøfter benyttes til nedsivning og resning af potentielt forurenet vejvand, er det især den filterjord, der anvendes i løsningerne, som bidrager til effektiv rensning af vandet.

Der har vist sig at være et potentiale i at optimere sammensætningen af filterjorden, så man mindsker udvaskningen af potentielt forurenede stoffer.

Baggrunden for denne rapport er et forsøg på at udvikle en metode til at producere aluminiumoxidcoatet sand og efterfølgende teste effekten af at blande produktet i almindelig filterjord.

Download pdf