Genanvendelse af Fosfor og Kvælstof ved inddampning af rejektvand - GAFOKIR projekt

undefined
16-03-2016

Overskydende vand fra afvanding af udrådnet spildevandsslam (rejektvand) indeholder en del fosfor og kvælstof, der har et genbrugspotentiale som gødning. Rejektvandet er i sig selv for tyndt til at blive anvendt som gødning, men i en mere koncentreret form kan det anvendes som flydende gødning. Forsøg med et pilotanlæg på Renseanlæg Avedøre har vist, at det er teknisk muligt at inddampe rejektvandet 30 gange. 

I udviklingsprojektet er opstillet en business case baseret på data fra pilotforsøget samt forudsætninger for implementering af en fuldskala løsning på Renseanlæg Avedøre til 320.000 PE. Business casen viser, at metoden er relativt omkostnings- og energitung, hvilket anbefales at optimere i forbindelse med videre udvikling af teknologien sammen med afklaring af afsætningsmulighed af produktet.

Læs publikation