Fuglene i Tønder Marsken (1978-1988)

24-01-2017

Tøndermarsken er inddigede enge og mark - et resultat af århundreders digebyggeri og marsklandbrug. Det er ét af Danmarks fornemste naturområder og rummer store bestande af ynglende og rastende fuglearter.

Læs publikation