16-03-2017

Agger Tange er den allersydligste spids af Nationalpark Thy og indgangen hertil. Landskabet på tangen adskiller sig med laguner og strandenge fra naturtyperne i resten at nationalparken. Agger Tange er kendt for de mange fugle, der yngler og raster her.
Areal: Agger Tange er 10 km lang og 1,5 km bred. Flade Sø, lige nord for Agger, er ca. 5 km2 stor.
Bevoksning: Rørskove, sandhjælme, havtorn og den trængte klitrose, der kæmper mod den dominerende og invasive hybenrose.
Dyreliv: Der findes en række sjældne yngle- og trækfugle bl.a. dværgterne, brushane, mosehornugle og stor kobbersneppe.
På hedearealerne findes også klitperlemorsommerfugl.

Se også den digitale guide for Agger Tange og Flade Sø


Udgivet af Naturstyrelsen 2017. Må citeres mod korrekt kildeangivelse.

Læs publikation