Himmelev Skov

17-03-2017

I 2003 blev det besluttet, at Naturstyrelsen skulle etablere en 300 ha stor statsskov nord for Roskilde - Himmelev Skov. De første træer blev plantet i april 2004 i skovens vestligste del syd for Østre Ringvej.

Skoven bliver etableret i samarbejde med Roskilde Kommune og HOFOR (tidligere Københavns Energi).

Formålet med den nye skov er at beskytte drikkevandsinteresserne i området og etablere et rekreativt område til gavn for befolkningens friluftsliv og sundhed. Herudover skal naturværdierne sikres og forbedres, og skoven skal også producere gavntræ. Arealerne købes i fri handel, når ejerne vil sælge. Pr. 1/1 2017 er skoven 141 ha stor fordelt på 2 områder.

Læs publikation