Katalog over mikrohabitater på træer

14-03-2017

Kataloget over mikrohabitater på træer indeholder definitioner på mikrohabitater på træer. Kataloget er opbygget med tydelige illustrationer og korte beskrivende tekster. De enkelte mikrohabitater er præcist defineret og afgrænset.

Kataloget er udviklet som led i det europæiske projekt Integrate+ og er udgivet på 8 europæiske sprog.

Naturstyrelsen har taget initiativ til at oversætte kataloget til dansk. 

Læs også artikel i SKOVEN

 

Læs publikation