17-03-2017

Klitplantagerne i Sydthy er en fælles betegnelse for Lodbjerg Klitplantage og Hvidbjerg Klitplantage. Der er stor forskel på de to plantager, der blev anlagt i de sene 1800-år og 50 år frem for at dæmpe sandflugten. Mens Hvidbjerg blev intensivt
tilplantet i 1892, valgte man i den 30 år yngre Lodbjerg ikke at tilplante mindre naturarealer. Plantagen har derfor mange smukke heder og sletter med lysåben natur.
Areal: Klitplantagerne i Sydthy dækker et samlet areal
på godt 2.700 ha.

Se også den digitale guide til Klitplantagerne i Sydthy


Udgivet af Naturstyrelsen 2017. Må citeres korrekt mod tilladelse.

Læs publikation