17-03-2017

Sønderskoven er byskov til Sønderborg og ender brat ud mod Sønderborg Bugt. De høje bøge vokser helt ud til kanten af de nøgne, stejle skrænter. Formationen Klintinghoved indeholder en flage af havbund fra miocæntiden for ca. 3 mill. år siden. Den er den eneste af sin art i Danmark.
Areal: 400 hektar
Beplantning: Primært bøg og eg, få partier med nåletræer. Orkideer som tyndakset gøgeurt, skovhullæbe og rederod.
Dyreliv: Flere bestande af løvfrøer. Stor og lille vandsalamander, skovfirben, markfirben og snog. Mange arter af ænder i vådområdet Fredsmaj, bl.a. stor skallesluger, toppet skallesluger og hvinand.

 

Se hele den digitale guide for Sønderskoven - Als


Udgivet af Naturstyrelsen 2017. Må citeres korrekt mod tilladelse.

Læs publikation