Livø - Miniguide

Livø Miniguide - forside
02-11-2017

Naturperlen Livø er placeret i Limfjorden ca. 10 km sydvest for Løgstør. Hele Livø, med undtagelse af den lille by, har været fredet siden 1977 for at bevare landskab og natur. På Livø finder du næsten alle danske naturtyper, heriblandt flade strandenge, tørre overdrev, stejle skrænter og udskridende kratbevoksede skråninger. Af dyr er det særligt dådyr og sæler, som øen er mest kendt for.

Areal: 320 hektar fordelt på 1/3 økologisk landbrug, 1/3 hede, strandenge og overdrevsarealer og 1/3 skov.

  • Beplantning: Løvtræ i form af lysåben egeblandningsskov og nåletræer.
  • Dyreliv: Dåvildt, som har været på øen siden middelalderen.

Se også hele den digitale guide til Livø


Udgivet af Naturstyrelsen 2017. Må citeres mod kildeangivelse.

Hent miniguiden for Livø her: 

Hent folder