Rø Plantage Bornholm

04-01-2018

Vandretursfolder nr. 27

Rø plantage på 593 ha er en del af Bornholms Statsskovdistrikt, som i alt omfatter 3.370 ha. Plantagen er anlagt i årene 1866-1875 i den vidtstrakte bornholmske Højlyng, en stenet og lyngklædt græsgang, som tidligere dækkede store dele af øen.

Udgivet af Naturstyrelsen, 2018. Må citeres mod kildeangivelse.

Tysk udgave er udgivet i 2008. Må citeres mod kildeangivelse.