Udpegning af skov til biodiversitetsformål

Udpegning af skov til biodiversitetsformål
22-01-2018

En øget naturindsats i de danske skove vil have en væsentlig effekt for biodiversiteten og fremme levevilkårene for en række dyre-, plante- og svampearter. Regeringen og Dansk Folkeparti indgik derfor i maj 2016 - som en del af Naturpakken - en aftale om at udlægge skov med biodiversitet som hovedformål på statslige skovarealer svarende til et samlet areal på i alt 22.300 ha.

Læs publikation