Overvågning af sjældne dagsommerfugle 2018 på Ulvshale og Bøtø Nor

19-11-2018

I perioden fra primo maj 2018 til medio august 2018 er der lavet overvågning af 5 dagsommerfuglearter på Ulvshale, Møn og to arter i Bøtø Nor på Falster.

I perioden fra primo maj 2018 til medio august 2018 er der lavet overvågning af følgende arter på Ulvshale:
Spættet bredpande 
Brunlig perlemorsommerfugl 
Foranderlig blåfugl 
Isblåfugl 
Argusblåfugl 

Medio juli 2018 er der i Bøtø Nor eftersøgt:
Spejlbredpande 
Sort ildfugl 


Der er blevet lavet mere end 65 observationer og der er set i omegnen af 300 individer. Foranderlig blåfugl har været talrigest, isblåfugl er blevet registreret flest gange, spættet bredpande har den største arealmæssige udbredelse og brunlig perlemorsommerfugl har taget sidstepladsen med færrest antal individer og har ”manglet” på flest lokaliteter. Spejlbredpande på Bøtø blev registreret på Mølledybet.
Der blev ikke registreret argusblåfugl og sort ildfugl.

 

Forsidefoto af rapporten
Download pdf