Ridefolder, Ganløse Ore

10-07-2020

Velkommen til hest i Ganløse Ore

Skoven giver mange turmuligheder for ryttere. Der er 13 km befæstede ridestier og 6 km ridespor på jord eller græs. Ridesporene vedligeholdes ekstensivt og kan have mudderhuller mv. Ridestiernes og -sporenes placering er fastlagt i samarbejde med: Ganløse Ore Ridelaug.

Af hensyn til skoven og de andre skovgæster er der fastsat følgende regler for ridning i området:

Reglerne - kort og godt for Ganløse Ore

Der må rides:

• På de afmærkede ridestier og ridespor
• I skovbunden, hvor træerne er over 2 meter høje

Der må ikke rides:
• På de grusbelagte skovveje
• På fortidsminder (f.eks. gravhøje og stendiger)
• I den del af skoven som ligger øst for Christianshøjvej

Læs Publikation