Drifts- og Plejeplaner

Forsvaret råder over fantastiske naturområder

Naturstyrelsen og Forsvaret har siden 1991 skabt et enestående koncept, der forener uddannelsen af soldater med hensynet til naturbeskyttelse og friluftsliv.

Ved at udarbejde langsigtede 15-årige drifts- og plejeplaner for forsvarets skyde- og øvelsesområder er det på en gang muligt at sikre, at terrænerne fungerer som optimale træningsområder, bevarer naturen og giver befolkningen mulighed for adgang til arealerne under hensyn til en tilfredsstillende sikkerhed.

Forsvaret råder over andre arealer hvor der er ved at blive eller vil blive udarbejdet drifts- og plejeplaner.