Skjern Ådal

30-05-2016

Skjern Å er Danmarks vandrigeste å, og ådalen er i dag en dynamisk natur under konstant forandring. Her er højt til himlen og åbne vidder i Skjern Ådal. Over ådalen kan du se Nordeuropas største rovfugl, havørnen, og her yngler den rekordstore Skjern Å-laks. Få områder har været igennem så store forandringer i nyere tid, hvor både Danmarkshistoriens største afvandingsprojekt og efterfølgende Danmarks største naturgenopretningsprojekt har omformet ådalen.

Areal: 2200 ha. Ådalen er ca. 20 km lang og 1 km bred.

Bevoksning: Græs, rørskov, engblomster, moseplanter og krat af pil og rødel.

Dyreliv: Over 200 fuglearter, heriblandt havørn og store flokke af gæs og svaner. Odderen lever også i ådalen.

Læs også den digitale guide til Skjern Ådal

Skjern river delta - in english


Udgivet af Naturstyrelsen 2016. Må citeres mod kildeangivelse.

Hent folder