Rø Plantage Bornholm

16-07-2019

Vandretursfolder nr. 27

Rø plantage på 593 ha er en del af statens skov- og naturområder på Bornholm, som i alt omfatter 3.370 ha. Plantagen er anlagt i årene 1866-1875 i den vidtstrakte bornholmske Højlyng, en stenet og lyngklædt græsgang, som tidligere dækkede store dele af øen.

Læs mere om Rø plantage på den digitale naturguide.

Rø plantage - auf Deutsch


Udgivet af Naturstyrelsen, 2019. Må citeres mod kildeangivelse.

Hent folder

Naturguider

Find inspiration i vores naturguider til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.

Ture i private skove

Dansk Skovforening udgiver foldere med vandreture i skove, som ejes af private, kommuner og stiftelser. I private skove må du færdes på veje og stier fra kl. 6 til solnedgang. Husk, at hunde altid skal føres i snor.
Folderne med ture i private skove er udgivet med støtte fra Naturstyrelsen. Find dem på 
Dansk Skovforenings hjemmeside