Fur

19-07-2018

Turfolder nr. 67

Fur ligger i Limfjorden umiddelbart nord for Salling og er 22 km2. Nordfur er opbygget af aske og moler. Moleret består af døde kiselalger, der for 55 millioner år siden i enorme mængder blev aflejret i lag skiftevis med lag af aske fra vulkanudbrud. Moleret anvendes bl.a. til isoleringsmateriale.

Beplantning: Birk, skovfyr, rødel, gråpil, eg, hyben, havtorn, vild kamille, nikkende kodriver m.fl.

Dyreliv: Rådyr, lækat, hare, spættet sæl, perlemorsommerfugl, randøjer, fasan, rødben, strandskade m.fl.

Se også hele den digitale guide til Fur samt kort over området i stort format.

Fur - auf Deutsch


Udgivet af Naturstyrelsen 2018. Må citeres mod kildeangivelse.

Hent folder