Spøttrup Sø og Geddal Strandenge

19-12-2008

Turfolder nr. 103

l begyndelsen af 1800-tallet afsnørede Limfjorden en stor brakvandssø, "Lillefjorden", bag en naturlig strandvold neden for Geddal by. l løbet af de næste 100 år blev der aflejret mere og mere sand og grus, så "Lillefjorden" efterhånden blev omdannet til et strandengsområde.


Udgivet af Naturstyrelsen, 2005. Må citeres mod kildeangivelse. Trykt udgave kan fås gratis på biblioteker og turistbureauer.

Hent folder

Naturguider

Find inspiration i vores naturguider til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.

Ture i private skove

Dansk Skovforening udgiver foldere med vandreture i skove, som ejes af private, kommuner og stiftelser. I private skove må du færdes på veje og stier fra kl. 6 til solnedgang. Husk, at hunde altid skal føres i snor.
Folderne med ture i private skove er udgivet med støtte fra Naturstyrelsen. Find dem på 
Dansk Skovforenings hjemmeside