Flyvestation Værløse

05-05-2019

Lokal folder fra Naturstyrelsen Hovedstaden

Naturstyrelsen ejer de grønne dele af den tidligere militære Flyvestation Værløse. Naturstyrelsens område er på 349 ha og er nu et rekreativt naturområde, hvor der er offentlig adgang døgnet rundt. Området fungerer ikke længere som flyveplads.


Udgivet af Naturstyrelsen, revideret i 2019. Må citeres mod kildeangivelse.

Hent folder