Flyvestation Værløse

19-03-2019

Naturstyrelsen ejer de grønne dele af den tidligere militære Flyvestation Værløse. Naturstyrelsens område er på 349 ha og er nu et rekreativt naturområde, hvor der er offentlig adgang døgnet rundt. Området fungerer ikke længere som flyveplads

Hent turfolder for Flyvestation Værløse