Folehaven og Hørsholm Slotshave

23-05-2023

Turfolder nr. 25

Folehaven er en af Nordsjællands frodigste løvskove. I skoven findes småsøer og skovenge, som tilsammen udgør mange levesteder for dyr og planter. Landskabet er kuperet og fyldt med fortidsminder, som er fredede og godt beskyttet i skoven. Folehaven ligger bekvemt lige op ad Hørsholm By og er velforsynet med P-pladser, bålpladser, lejrpladser, motionsplads, løberuter og ridestier.


Udgivet af Naturstyrelsen, 2023. Må citeres mod kildeangivelse.

Hent folder