Hareskovene

19-09-2014

Turfolder nr. 16

Hareskovene og Jonstrup Vang strækker sig over 8 kilometer fra Jonstrup Vang i vest til Bagsværd Sø i øst. Skovene dækker i alt 888 ha og er domineret af store arealer med bøgeskov med træer i alle aldre. Hist og her står gamle ege- og lindetræer, og alle steder er selvsåede ahorn på vej op. Nåletræer findes i større bevoksninger eller som enkelttræer. Skovene er meget varierede med åbne områder af enge og overdrev, lige rækker af ranke bøge samt mørke og tætte beplantningsskove med et krat af nye træer, der vokser op. Alle steder brydes billedet af søer og moser samt vandløb og grøfter.

Se hele den digitale guide til Hareskovene


Udgivet af Naturstyrelsen 2014. Må citeres mod kildeangivelse.

Hent folder