Jægersborg Hegn og Dyrehave

Jægersborg Hegn og Dyrehave

01-02-2021

Turfolder nr. 134

Jægersborg Dyrehave og Jægersborg Hegn er landets mest besøgt naturområder med mere end 7,5 mio. skovbesøg om året.

Beplantning: Dyrehaven er kendt for sine ældgamle enkeltstående egetræer og hvidtjørne. I Jægersborg Hegn findes højskov af bøg, eg, ask, birk og lidt gran.

Dyreliv: Ca. 2000 krondyr, dådyr og sikaer i Dyrehaven. I Jægersborg Hegn findes råvildt. I begge skove findes ræve, grævling, hare og andet småvildt. Begge skovområder er rige på fugle og insekter.

Se også hele den digitale guide til Jægersborg Hegn eller Jægersborg Dyrehave


Udgivet af Naturstyrelsen 2018. Revideret 2021. Må citeres mod kildeangivelse.

Hent folder