Kongelunden

19-12-2008

Vandretursfolder nr. 13

Kongelunden udvides både mod nord og syd. Den igangværende skovrejsning skal gøre Konge- lunden tre gange så stor som oprindelig (se oversigtkortet på bagsiden af folderen). Det er et resultat af en folketingsbeslutning fra 1989 om, at Danmarks skov- areal skal fordobles i løbet af 100 år. Formålet med udvidelsen af Kongelunden er først og fremmest at skabe mere skov til glæde for befolkningen i København og på Amager.

Se også den digitale guide til kongelunden


Udgivet af Naturstyrelsen, 2012. Må citeres mod kildeangivelse. Trykt udgave kan fås gratis på biblioteker og turistbureauer, samt ved henvendelse til Miljøministeriet.

Hent turfolder for Kongelunden