Nørreskoven ved Furesø

14-12-2015

Turfolder nr. 3

Nørreskoven ligger med sine stejle skrænter og sine gamle bøgetræer ud til Furesøens vestlige bred. Man mener, at der har været skov her, lige siden skoven indvandrede efter den sidste istid.

Beplantning: Bøg, eg, birk og ahorn samt en del nåletræer.

Dyreliv: Masser af rådyr, grævlinger og et rigt fugleliv med hulrugende fugle fx sortspætte, natugle, spætmejse og huldue.

Se også hele den digitale guide til Nørreskoven ved Furesø


Udgivet af Naturstyrelsen 2015. Må citeres mod kildeangivelse.

Hent turfolder for Nørreskoven ved Furesøen