Hjermind Skov/Kjællinghøl

19-12-2008

Turfolder nr. 47

Hjermind Skov ligger på Gudenå-dalens nordskrænt, som her hæver sig op til ca. 75 m over åens niveau (der er 4 m over havet) og som er gennemskåret af flere dybe slugter, i hvis øvre dele der er kildevæld og moser.


Udgivet af Naturstyrelsen, revideret i 2012. Må citeres mod kildeangivelse. Fås kun elektronisk.

Hent folder

Naturguider

Find inspiration i vores naturguider til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.

Ture i private skove

Dansk Skovforening udgiver foldere med vandreture i skove, som ejes af private, kommuner og stiftelser. I private skove må du færdes på veje og stier fra kl. 6 til solnedgang. Husk, at hunde altid skal føres i snor.
Folderne med ture i private skove er udgivet med støtte fra Naturstyrelsen. Find dem på 
Dansk Skovforenings hjemmeside