Kalø

24-04-2015

Turfolder nr. 94

Kalø har et varieret godslandskab med store
marker, levende hegn og skove. Landskabet er
rigt på natur, udsigter og kulturhistoriske seværdigheder.

Istidens sidste isfremstød kom fra sydøst
og stoppede ved Ebeltoft, Mols Bjerge og Kalø.

Godsets areal: 799 ha, heraf 326 ha skov.

Skoven: I skovene dominerer løvtræ, især bøg (55%) og eg
(18%). Markerne dyrkes økologisk, på grund af det sydvendte
kystklima bl.a. med frøgræs. Læhegnene er gamle og artsrige.

Dyreliv: Blandingen af skov, dyrkede marker, lavvandet kyst
og strandenge giver et rigt dyreliv, specielt fugle. Nyd naturplejekøer
på Kalø-halvøen.

Se den digitale guide til Kalø


Udgivet af Naturstyrelsen 2015. Må citeres mod kildeangivelse.

Hent folder