Viborg Plantage

11-08-2015

Turfolder nr. 124

Historiens vingesus kan høres i trækronerne i Viborg Plantage, der blev anlagt som en del af den første storstilede danske skovrejsning, som fandt sted mellem 1780 og 1860.

Areal: Det samlede areal udgør ca. 436 ha, hvoraf knapt 400 ha er skov og 39 ha er naturarealer.

Beplantning: Primært nåleskov med indslag af bøg og eg.

Dyreliv: Rådyr, ræv, grævling, hare, egern, ugler og ravn.

Se også den digitale guide til Viborg Plantage


Udgivet af Naturstyrelsen 2015. Må citeres mod kildeangivelse.

Hent folder