Bidstrup Skovene

24-07-2019

Turfolder nr. 108

Bidstrup Skovene er en afvekslende blanding af løv- og nåleskov beliggende i bakket terræn. Her er gode muligheder for natur- og friluftsoplevelser. 

Grundet kortets størrelse downloades tekst og kort separat. Materialet egner sig til udskrift i A3-format.

Hent tekst om Bidstrup Skovene her.

Hent kort om Bidstrup Skovene her.

I 2012 blev der i samarbejde med Hjerteforeningen afmærket en motionsrute (hjertesti) i Bidstrup Skovene. Se kort med stien:

Kort med hjertestien i Bidstrup Skovene

Læs folder på arabisk om området


Udgivet af Naturstyrelsen 2015. Revideret 2019. Må citeres mod kildeangivelse.