Gl. Lejre Roskilde

01-01-2015

Turfolder nr. 91

Siden jægerstenalderen har Lejre været beboet af mennesker. Nærheden til fjorden og åerne gav mulighed for fiskeri, jagt og transport og senere mølledrift. De varierede jordbundsforhold betød godt agerbrug og græsningsmuligheder for husdyr i de brede enge, og tømmer og brænde hentedes fra skovene.

Grundet kortets størrelse hentes kort og tekst separat.

Hent teksten her

Hent kortet her

Se hele den digitale naturguide for Gl. Lejre her.


Udgivet af Naturstyrelsen, 2015. Må citeres mod kildeangivelse.

Naturguider

Find inspiration i vores naturguider til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.

Ture i private skove

Dansk Skovforening udgiver foldere med vandreture i skove, som ejes af private, kommuner og stiftelser. I private skove må du færdes på veje og stier fra kl. 6 til solnedgang. Husk, at hunde altid skal føres i snor.
Folderne med ture i private skove er udgivet med støtte fra Naturstyrelsen. Find dem på 
Dansk Skovforenings hjemmeside