Kongsøre Skov

05-08-2015

Turfolder nr. 93

Kongsøre Skov er indbegrebet af en dansk bøgeskov. Her vokser de gamle bøgetræer helt ned til Isefjordens kyst og ”spejler sin top i bølgen blå”. Der er ikke mindre end ca. 80 gravhøje og dysser i skoven.

Areal: 246 hektar.

Beplantning: Først og fremmest bøg. Men også eg, ask og ahorn og lidt nåletræer.

Dyreliv: Råvildt, ræve og grævlinger. Rigt fugle- og insektliv.

Se også den digitale guide til Kongsøre Skov


Udgivet af Naturstyrelsen 2015. Må citeres mod kildeangivelse.

Hent folder