Sonnerup Skov Odsherred

19-12-2008

Turfolder nr. 20

Sonnerup Skov, der bl.a. er karakteristisk ved sin næsten 3 km lange kystlinie mod Kattegat, dækker et område på 290 ha og er en del af det store Odsherred Statsskovdistrikt. Skoven er af ret ny dato.

Sonnerup Skov - auf deutsch


Udgivet af Naturstyrelsen, 2015. Må citeres mod kildeangivelse. 

Hent folder
Til naturguider

Naturguider

Find inspiration i vores naturguider til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.

Ture i private skove

Dansk Skovforening udgiver foldere med vandreture i skove, som ejes af private, kommuner og stiftelser. I private skove må du færdes på veje og stier fra kl. 6 til solnedgang. Husk, at hunde altid skal føres i snor.
Folderne med ture i private skove er udgivet med støtte fra Naturstyrelsen. Find dem på 
Dansk Skovforenings hjemmeside