Sonnerup Skov

26-03-2021

Turfolder nr. 20

Sonnerup Skov består trods hårde odds. Med sin næsten 3 km lange kystlinie mod Kattegat har træer og planter gennem årene været udsat for massive udfordringer som blæst og sandfygning. Netop disse påvirkninger giver skoven sine karakteristika med fx de såkaldte fortroptræer, der giver læ og beskyttelse til den bagvedliggende bevoksning.


Udgivet af Naturstyrelsen, 2015. Revideret 2021. Må citeres mod kildeangivelse. 

Hent folder

Naturguider

Find inspiration i vores naturguider til at tage ud og opleve Danmarks mangfoldige natur.

Ture i private skove

Dansk Skovforening udgiver foldere med vandreture i skove, som ejes af private, kommuner og stiftelser. I private skove må du færdes på veje og stier fra kl. 6 til solnedgang. Husk, at hunde altid skal føres i snor.
Folderne med ture i private skove er udgivet med støtte fra Naturstyrelsen. Find dem på 
Dansk Skovforenings hjemmeside