Gribskov

07-12-2018

Gribskov er Danmarks største gamle skov, og der findes mange gamle fortidslevn, interessante naturområder og kulturelle mindesmærker. Overalt i terrænet findes spor efter vore forfædre, såsom jættestuer og forsvundne landsbyer. Gribskov har Danmarks største vildtlevende bestand af dådyr, et ynglende fiskeørnepar og mange store gamle træer.

Se hele naturguiden her

Hent turfoldere her:

Gribskov - Gribsø

Gribskov - Mårum

Gribskov - Esrum

Gribskov - Nødebo